Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg: 27 (6)
Cilt: 27  Sayı: 6 (2017)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Ekstrakraniyal baş boyun schwannomları: 14 hastalık seri
Extracranial head and neck schwannomas: A series of 14 patients
Sayfalar 257 - 263
Aslı Çakır, Taner Kemal Erdağ, Mustafa Cenk Ecevit, Enis Alpin Güneri, Semih Sütay, Ahmet Ömer İkiz
[Makale Özeti] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce)

2.
Vestibüler migren hastalarında fonofobinin odyolojik testler ile değerlendirilmesi
Evaluation of phonophobia with audiological tests in vestibular migraine patients
Sayfalar 264 - 268
Sercan Göde, Göksel Turhal, Isa Kaya, Nur Seda Saban, Cenk Arslanbuğa, Esra Tıklar, Şengül Arslan, Pınar Baba, Berna Deniz Kuntman, Tevfik Anıl Düzgülşen, Ceyda Tarhan, Mehmet Fatih Öğüt
[Makale Özeti] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce)

CERRAHI TEKNIK
3.
Oroantral fistülün nazal septum kıkırdağı, kemik ve kemik çimentosu ile kapatılması: Alternatif bir yöntem
Closure of oroantral fistula with nasal septal cartilage, bone and bone cement: An alternative technique
Sayfalar 274 - 277
Burak Kersin, Erkan Soylu
[Makale Özeti] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce)

OLGU SUNUMU
4.
Trakeal darlık ve rekonstrüktif cerrahi: Anestezi ve havayolu yönetimindeki deneyimimiz
Tracheal stenosis and reconstructive surgery: Our experience on anesthesia and airway management
Sayfalar 278 - 282
Demet Altun, Nükhet Sivrikoz, Achmet Ali, Bora Başaran, Bayram Şahin, Emre Çamcı
[Makale Özeti] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce)


© 2010 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi | created by minduce