Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg: 27 (3)
Cilt: 27  Sayı: 3 (2017)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Larengotrakeal invazyonlu ileri tiroid karsinomunun tedavisi
Management of advanced thyroid carcinoma with laryngotracheal invasion
Sayfalar 115 - 121
Ayşegül Batıoğlu Karaaltın, Murat Haydar Yener, Mehmet Yılmaz, Nesrettin Fatih Turgut, Muhammed Pamukçu, Harun Cansız
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (111 kere görüntülendi)

2.
Malign ve prekanseröz larengeal lezyonlarda nötrofil lenfosit oranı ve trombosit lenfosit oranı
Neutrophil to lymphocyte ratio and platelet to lymphocyte ratio in malignant and precancerous laryngeal lesions
Sayfalar 122 - 127
Suphi Bulğurcu, İlker Burak Arslan, Bünyamin Dikilitaş, İbrahim Çukurova
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (111 kere görüntülendi)

3.
Erken evre bukkal ve oral dil skuamöz hücreli karsinomlarda tümör kalınlığının okült boyun nodları ile ilişkisi
Correlation of tumor thickness with occult neck nodes in buccal and oral tongue early squamous-cell carcinomas
Sayfalar 128 - 134
Shakeel uz Zaman, Shakil Aqil, Mohammad Ahsan Sulaiman
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (114 kere görüntülendi)

4.
Nazal polipi olan veya olmayan kronik rinosinüzitli hastalarda Stafilokokal enterotoksin B ekspresyonu ve seviyelerinin kantitatif analizi
Quantitative analysis of Staphylococcal enterotoxin B expression and its levels in patients with chronic rhinosinusitis with or without nasal polyps
Sayfalar 135 - 140
Ozan Gökdoğan, Ayşe Kalkancı, Yusuf Kızıl, Utku Aydil, İlker Akyıldız, Kayhan Çağlar, Sabri Uslu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (108 kere görüntülendi)

5.
Tıkayıcı uyku apne sendromunun ve sürekli pozitif havayolu basıncı titrasyonunun evre 3 ve REM uykusuna etkisi
The effect of obstructive sleep apne syndrome and continuous positive airway pressure titration on stage 3 and REM sleeps
Sayfalar 141 - 145
Doğan Atan, Kürşat Murat Özcan, Nurcan Yurtsever Kum, Hüseyin Dere
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (112 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Koklear implantasyon: İnkomplet partisyon tip III üzerine olgu sunumu
Cochlear implantation: case report on incomplete partition type III
Sayfalar 146 - 150
Müge Özcan, Rauf Oğuzhan Kum, Deniz Baklacı, Görkem Dündar, Yavuz Fuat Yılmaz, Uğur Toprak, Adnan Ünal
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (139 kere görüntülendi)

DERLEME
7.
Erişkinlerde kistik boyun kitlelerinin görüntülenmesi
Imaging of cystic neck masses in adults
Sayfalar 151 - 157
Nayha Handa, Anil Taneja, Swapndeep Singh Atwal, Venu Madhav R K
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (158 kere görüntülendi)


© 2010 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi | created by minduce