Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg: 26 (6)
Cilt: 26  Sayı: 6 (2016)
Özetleri Göster | << Geri
ÖZGÜN ARAŞTIRMA
1.
Baş boyun bölgesi rekonstrüksiyonunda kulak burun boğaz uzmanlarınca mikrovasküler serbest doku fleplerinin kullanımı: 65 fleplik seri
The use of microvascular free flaps in head and neck reconstruction performed by the otorhinolaryngologists: a series of 65 flaps
Sayfalar 317 - 324
Bora Başaran, Selin Ünsaler, İsmet Aslan
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (497 kere görüntülendi)

2.
Alt konka cerrahisinde radyofrekans ablasyon ile mikrodebrider redüksiyonunun burun fizyolojisi üzerine etkilerinin karşılaştırılması
Comparison of the effects of radiofrequency ablation and microdebrider reduction on nasal physiology in lower turbinate surgery
Sayfalar 325 - 332
Arda Pelen, Muhammet Tekin, Gul Ozbilen Acar, Osman Ilkay Özdamar
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (555 kere görüntülendi)

3.
Ani işitme kaybında ilk üç günün ve diğer tanı göstergelerinin önemi
The importance of the first three days and other diagnostic indicators in sudden hearing loss
Sayfalar 333 - 341
Gökhan Tüzemen, Fikret Kasapoğlu, Ibrahim Hızalan, Metin Yüksel Akyıldız
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (716 kere görüntülendi)

4.
Temporal kemik osteomlarında tedavi yaklaşımları
Treatment approaches to temporal bone osteomas
Sayfalar 342 - 347
Hasan Hüseyin Arslan, Mert Cemal Gökgöz, Süleyman Cebeci, Hamdi Taşlı
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (483 kere görüntülendi)

5.
Rinoplastilerin kompleksitelerinin, zorluğu artıran faktörlere göre analizi, sınıflandırılması ve uygun onarımları
Analyses and classification of complexities in rhinoplasties based on factors increasing the difficulty and their appropriate reconstruction
Sayfalar 348 - 355
Aret Çerçi Özkan, Ahmet Mert Bilgili, Erdem Güven
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (377 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Total tiroidektomi sonrası geçici iki taraflı vokal kord felci
Transient bilateral vocal fold paralysis after total thyroidectomy
Sayfalar 356 - 359
Alexander Edward Sy Dy, José Florencio Fabella Lapeña
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili İngilizce) (853 kere görüntülendi)

7.
Aşırı ilerlemiş otosklerozda koklear implantasyon: Dört olguluk seri
Cochlear implantation in far advanced otosclerosis: series of four cases
Sayfalar 360 - 365
İsmail Yılmaz, M. Volkan Akdoğan, Fulya Özer, Haluk Yavuz, Cabbar Çadırcı, Levent N. Özlüoğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (489 kere görüntülendi)

8.
Alt konka tutulumu gösteren B-hücreli non-Hodgkin lenfoma: Olgu sunumu
B-cell non-Hodgkin’s lymphoma with the involvement of inferior turbinate: a case report
Sayfalar 366 - 370
Hasan Çetiner, Erol Keleş, Gülşah Kaygusuz, Yavuz Sultan Selim Yıldırım, Duygu Kankaya
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (494 kere görüntülendi)

DERLEME
9.
Alerjik rinitin değişken prevalansı ve prevalansı etkileyen risk faktörleri
Variable prevalence of allergic rhinitis and risk factors affecting the prevalence
Sayfalar 371 - 382
Öner Özdemir, Bahri Elmas
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (556 kere görüntülendi)


© 2010 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi | created by minduce