Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg: İşitme cihazına bağlanmış yeni transkütanöz kemik - Baha® Attract Sistemi: Türkiye’de ilk deneyim | A new transcutaneous bone anchored hearing device - the Baha® Attract System: the first experience in Turkey
<< Geri
Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. Yıl: 2014  Cilt: 24  Sayı: 2  59-64
doi: 10.5606/kbbihtisas.2014.45143

İşitme cihazına bağlanmış yeni transkütanöz kemik - Baha® Attract Sistemi: Türkiye’de ilk deneyim

Mete Iseri1, Kadir Serkan Orhan2, Ahmet Kara1, Merve Durgut1, Murat Öztürk1, Murat Topdağ1, Sebla Çalışkan1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
2İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışmada yeni bir transkütan kemik iletimli işitme cihazı Baha® Attract Sistemine ilişkin deneyimlerimiz sunuldu.
YÖNTEMLER: Bu çok merkezli klinik çalışmaya Türkiye’de yeni bir transkütan kemik iletimli cihazı implante edilen ilk 12 hasta (8 kadın, 4 erkek; ort. yaş 27.6 yıl; dağılım 5-65 yıl) dahil edildi.
BULGULAR: Ortalama hava-kemik yolu farkı 41 dB idi. Beş hastada implant çevresinde kemik düzeltme işlemi gerekti. Ses işlemcileri tüm hastalara ameliyat sonrası dördüncü haftada yerleştirildi.
SONUÇ: Çalışma bulgularımız, yeni kemik iletimli implantın konvansiyonel hava-yolu işitme cihazı kullanamayan iletim veya mikst tip işitme kayıplı hastalar için ümit verici ve perkütan sistemler ile kıyaslanabilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Baha, implantasyon; magnet; transkütan


A new transcutaneous bone anchored hearing device - the Baha® Attract System: the first experience in Turkey

Mete Iseri1, Kadir Serkan Orhan2, Ahmet Kara1, Merve Durgut1, Murat Öztürk1, Murat Topdağ1, Sebla Çalışkan1
1Department Of Otorhinolaryngology, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
2Department Of Otorhinolaryngology, Istanbul Faculty Of Medicine, Istanbul, Turkey

OBJECTIVE: In this study, we reported our experience with a new transcutaneous bone conduction hearing device, the Baha® Attract System.
METHODS: This multi-center clinical study included the first 12 patients (8 females, 4 males; mean age 27.6 years; range 5 to 65 years) in whom a new transcutaneous bone conduction system was implanted in Turkey.
RESULTS: The mean air-bone gap was 41 dB. Bone smoothing around the implant was needed in five patients. We placed a sound processor in the fourth postoperative week for all patients.
CONCLUSION: Our study results suggest that the new bone conduction implant is promising for the patients with conductive or mixed hearing loss who are unable to wear conventional air conduction hearing aid and comparable to percutaneous systems.

Key words: Baha, implantation; magnet; transcutaneous


Mete Iseri, Kadir Serkan Orhan, Ahmet Kara, Merve Durgut, Murat Öztürk, Murat Topdağ, Sebla Çalışkan. A new transcutaneous bone anchored hearing device - the Baha® Attract System: the first experience in Turkey. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2014; 24(2): 59-64

Sorumlu Yazar: Mete Iseri, Türkiye: mete.iseri@gmail.com


Tam Metin
(İngilizce)PDF dosya tipindeki tam metinleri okuyabilmek için sisteminizde Adobe Acrobat Reader programının yüklü olması gerekmektedir. Yüklü değilse, ücretsiz yüklemek için tıklayınız.
© 2010 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi | created by minduce