Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg: ()
En çok İndirilen Makaleler
<< Geri
OLGU SUNUMU
1.
İdyopatik spontan beyin omurilik sıvısı rinorenin endoskopik tedavisi: Olgu sunumu
Endoscopic treatment of idiopathic spontaneous although cerebrospinal fluid rhinorrhea: a case report
KBBI 2009; 19 - 1 | Sayfalar 36 - 40
Leyla Kansu, Babür Akkuzu, Suat Avcı
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (303567 kere görüntülendi)

2.
Surgical approach to encapsulated follicular variant of papillary thyroid carcinoma: a report of three cases
Tiroid papiller karsinomunun kapsüllü folliküler varyantında cerrahi yaklaşım: Üç olgu sunumu
KBBI 2008; 18 - 6 | Sayfalar 384 - 388
Ahmet EYİBİLEN, İbrahim ALADAĞ, Mehmet GÜVEN, Reşit Doğan KÖSEOĞLU
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (11806 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Servikal lenfadenopatilerin ayırıcı tanısında B-mod, renkli ve power Doppler ultrasonografinin etkinliği
Differential diagnosis in cervical lymphadenopathies: efficacy of B-mode, color and power Doppler ultrasonography
KBBI 2009; 19 - 4 | Sayfalar 173 - 178
Ziver Ayata, Melda Apaydın, Makbule Varer, Ayşegül Sarsılmaz, Çağlar Çall,, Türkan Rezanko
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (9205 kere görüntülendi)

4.
Surgical management of lower lip cancers
Alt dudak kanserlerine cerrahi yaklaşım
KBBI 2008; 18 - 3 | Sayfalar 148 - 152
Evrim ÜNSAL TUNA, Özgür ÖKSÜZLER, Cem ÖZBEK, Cafer ÖZDEM
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (8747 kere görüntülendi)

5.
Odontogenic and nonodontogenic jaw cysts: experience in 25 cases
Çenenin odontojenik ve odontojenik olmayan kistleri: 25 olguda deneyimlerimiz
KBBI 2008; 18 - 3 | Sayfalar 157 - 165
Hakan AĞIR, Cenk ŞEN, Eda IŞIL, Çiğdem ÜNAL, Emre ÜSTÜNDAĞ, Gürkan KESKİN
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (8222 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
6.
Dört olguda Thornwaldt kisti: Semptomatik üç olguda endoskopik yaklaşımın etkinliği
A report of Thornwaldt’s cyst in four patients: the effectiveness of endoscopic approach in three symptomatic cases
KBBI 2003; 10 - 2 | Sayfalar 74 - 77
Mustafa Deniz Yılmaz, Fevzi Sefa Dereköy, Fatma Aktepe, Ali Altuntaş
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (7374 kere görüntülendi)

7.
Süperiyor semisirküler kanal dehissansı sendromu: Üç olgu sunumu
Superior semicircular canal dehiscence syndrome: report of three cases
PMID: 21919834  KBBI 2011; 21 - 5 | Sayfalar 276 - 281
Yaşar Çokkeser, Hanifi Bayaroğulları, Şerif Şamil Kahraman, Ülkü Tuncer, Rıza Fırıncıoğulları, Yeliz Beyoğlu, Ali Balcı
[Makale Özeti] [Tam Metin] [CrossRef]  (Makale Dili Türkçe) (6790 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
8.
Vertigo ve tinnituslu hastalarda süperior semisirküler kanal dehissansının araştırılması
Evaluation of superior semicircular canal dehiscence in patients with vertigo and tinnitus
KBBI 2009; 19 - 2 | Sayfalar 77 - 81
Çağlar Çallı, Ercan Pınar, Semih Öncel, Nezahat Erdoğan, Kerim Sadullahoğlu
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (6291 kere görüntülendi)

9.
Nazal septal perforasyonun farklı intranazal flep teknikleri ile onarımı ve sonuçları
Repair of nasal septal perforation with different intranasal flap techniques and their outcomes
KBBI 2009; 19 - 5 | Sayfalar 232 - 238
Ahmet İslam, Sevim Felek, Hatice Çelik, Necmi Arslan, İlknur Haberal Can, Haldun Oğuz
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5993 kere görüntülendi)

10.
A case of severe rhinophyma
İleri derecede rinofima: Olgu sunumu
KBBI 2008; 18 - 1 | Sayfalar 49 - 52
İsmail Önder UYSAL, Cengiz GÖK, Salim YÜCE, Cahit POLAT, Suphi MÜDERRİS, Fahrettin GÖZE
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5757 kere görüntülendi)

11.
Castleman’s disease in a patient with recurrent reactive lymphadenopathy
Tekrarlayan reaktif lenfadenopatili bir olguda Castleman hastalığı
KBBI 2008; 18 - 6 | Sayfalar 377 - 380
Özgül TOPAL, Necat ALATAŞ, Seyra ERBEK, Selim Sermed ERBEK, Emine TOSUN
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5619 kere görüntülendi)

12.
The results of specific immunotherapy for house dust mites in patients with allergic rhinitis
Alerjik rinitli hastalarda ev tozu akarlarına karşı uygulanan spesifik immünterapi sonuçları
KBBI 2008; 18 - 2 | Sayfalar 79 - 84
Ethem ŞAHİN, Ebru TAŞ, Emine Nur DAĞTEKİN ERGÜR, B. Deniz ÇUHALI, A. Okan GÜRSEL
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5507 kere görüntülendi)

13.
Treatment algorithm for patients with puberphonia
Puberfoni hastalarında tedavi şeması
KBBI 2008; 18 - 6 | Sayfalar 335 - 342
Ahmet KIZILAY, Yezdan FIRAT
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5479 kere görüntülendi)

14.
Petröz kemik lezyonları
Petrous bone lesions
KBBI 2006; 16 - 6 | Sayfalar 241 - 245
Kayhan Öztürk, Yavuz Uyar, Çağatay Han Ülkü, Hamdi Arbağ, Bahar Keleş, Hüseyin Yaman
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5419 kere görüntülendi)

15.
Transnazal endoskopik yolla koanal atrezi tamiri
Transnasal endoscopic repair of choanal atresia
KBBI 2007; 17 - 2 | Sayfalar 85 - 89
Semih Mumbuç, Erkan Karataş, Cengiz Durucu, Enver Özer, Muzaffer Kanlıkama
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5317 kere görüntülendi)

16.
The efficacy of radiofrequency ablation technique in patients with inferior turbinate hypertrophy
Alt konka hipertrofisi olan hastalarda radyofrekans tekniğinin etkinliği
KBBI 2008; 18 - 2 | Sayfalar 90 - 96
Beyazıt YILDIRIM, İsmail Önder UYSAL, Cahit POLAT, Cengiz GÖK
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (5302 kere görüntülendi)

17.
Reliability and validity of the Turkish version of the Voice Handicap Index
Ses Handikap Endeksi (Voice Handicap Index) Türkçe versiyonunun güvenilirliği ve geçerliliği
KBBI 2008; 18 - 3 | Sayfalar 139 - 147
Mehmet Akif KILIÇ, Erdoğan OKUR, İlhami YILDIRIM, Fatih ÖĞÜT, İlter DENİZOĞLU, Ahmet KIZILAY, Haldun OĞUZ, Tolga KANDOĞAN
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (4872 kere görüntülendi)

DERLEME
18.
Kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisinde topikal hemostatik ajanlar
Topical hemostatic agents in otolaryngologic surgery
KBBI 2010; 20 - 2 | Sayfalar 100 - 109
Baran Acar, Mehmet Ali Babademez, Hayriye Karabulut
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili İngilizce) (4765 kere görüntülendi)

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
19.
Burun yumuşak doku defektlerinin onarımı
Repair of soft tissue defects of the nose
KBBI 2010; 20 - 2 | Sayfalar 64 - 70
Esabil Eker, Ali Teoman Tellioğlu, Gülsüm Tetik Menevşe, Salih Emre Uvegen
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (4648 kere görüntülendi)

20.
Internal jugular venous thrombophlebitis secondary to tooth extraction
Diş çekimi sonrası gelişen internal juguler ven tromboflebiti
KBBI 2008; 18 - 2 | Sayfalar 97 - 100
Alper Tunga DERİN, Ufuk TEKBAŞ, Murat TURHAN, Erkan KARACA, Bülent V. AĞIRDIR
[Makale Özeti] [Tam Metin]  (Makale Dili Türkçe) (4429 kere görüntülendi)


© 2010 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi | created by minduce